Udskriv denne side som Word-dokument
Om Temaet

Emigrantspor er et sangtema om at være fremmed i det danske.


Temaet fortæller med ti sange historien om fremmede menneskers liv i Danmark. Set gennem et 
enkelt menneskes øjne fra han som 12-årig kom til Danmark, og indtil han i en voksen alder har 
fået afklaring på, hvad han er blevet til som menneske ca. 25 år efter.
Hvordan han er placeret i forhold til det at være barn af første generations flygtninge-forældre 
og senere selv at være anden generations indvandrer.


Sangene fortæller om ankomsten i tresserne, oplevelsen af det danske skolesystem og gode 
menneskers viljer. Om magtesløsheden og misforholdet på godt og ondt i halvfjerdserne. Og om 
den endelige selvforståelse i firsernes Danmark.
Der er ingen endelig løsning. Den enkelte (af fremmed herkomst) må selv vælge og finde sit ståsted 
med den forskellighed, der er i samfundet. Og sammen må vi drage den bedste konklusion for en 
fælles og gensidig forståelse og et fælles liv.


Vi kan ikke komme udenom, at kulturerne er lige så forskellige, som de enkelte mennesker er 
hver for sig.
 
 At vi alle har forskellige drømme, ønsker, håb og tiltro til det, vores baggrund har flasket os op med.
 
 At vi (fremmede) ikke bare fra det ene øjeblik til det andet kan smide dét væk, som er vores 
  personlighed, og tro, at vi bliver “rene” herboere.

 At følelser ikke kan vejes med blikke, ord eller paragraffer.

 Vi kan kort og godt ikke komme udenom, at vi er mennesker alle sammen, og at udgangspunktet 
 må være det humane.

 At der ikke må være skel eller andre former for hindringer, som gør, at vi ta’r afstand fra det 
 menneskelige. 


Det kan måske være lidt svært at forstå, men jeg kan give dette eksempel: Som fremmed har jeg 
ofte oplevet, at en enkelt dansker har kunnet give mig mange forslag til at overleve her, modsat de 
mange andre, jeg har været i kontakt med, som har overset mit udgangspunkt. Ofte har det været 
et spørgsmål om mangel på forståelse.


De mennesker kan selvfølgelig godt danne sig en egen forståelse og også overleve med de 
synspunkter. Men i det store hele er det sådan, at det er godt at veksle erfaringer, at kunne tale 
sammen, at være i dialog om et problem, så vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning 
for begge parter - i dette tilfælde: danskere og fremmede.