Udskriv denne side som Word-dokument

Til undervisning 

Hvad kan temaet bruges til?

 

En introduktion til at forstå de fremmede bedre

Temaet giver ingen svar på de voldelige episoder, som har fundet sted med flere grupper af fremmed herkomst de sidste mange år. Men det kan måske give en forståelse for den forskellighed, der er i tiden, og menneskene, som følger og forandrer den.
Andre gange er det omvendt, hvor forskelligheden i menneskene følger tiden og normerne for, hvad der er godt og dårligt. Hvor menneskene tilpasser sig, trives uden angst og måske også har overskud til at slå eller give fra sig.

Danmark er en af ironiens højborge i vores fælles verden, hvor det sidste ord ofte antyder, at man ikke skal tro man er noget. Middelmådigheden svømmer om kap med forståelsen, og det er lige meget, om man er dansker eller fremmed.

For år siden optrådte jeg med temaet i en Midtsjællandsk by. Efter koncerten kom en Sønderjyde og fortalte mig, at lige nøjagtigt det, jeg sang om, var hvad han havde oplevet, da han  flyttede til København.
Det på trods af, at Sønderjyden havde sproget med sig!

Sproget er én ting, og selvfølgelig skal vi fremmede lære det, hvis vi vil overleve i et samspil. Men ironien, som er en del af den danske kultur, kan ikke bare læres, da den er forbundet med de følelser, holdninger og påvirkninger, som danskerne er vokset op med.
Det er også kultur at drikke øl, at se godt ud, at have grænsesøgende meninger, at være troende, at være posedame m.m. Kort og godt at være anderledes, fordi der er behov for og plads til det.

At være opdraget anderledes medfører, at man tænker anderledes. At kærligheden opfattes fra et andet sted, at troen på det guddommelige er set fra en anden vinkel, at forholdet til familie og venner har en anden berøringsflade, at historien ikke er den samme.
At man ser sig selv som et unikum, en anderledes, en udenforstående, en særling, én som mange ikke forstår i sin helhed. Der vil altid mangle noget, fordi baggrunden er anderledes.

Det er kun forståelse - fra begge parter - som kan bryde de barrierer af intolerance og uvidenhed, der er over for de fremmede i visse dele af samfundet. Forståelse for og accept af, at der er en forskel. Men at forskellen også har sin berettigelse.

 

Koncerten og debatten

Når der bliver bestilt en koncert med temaet Emigrantspor, sender vi i rigelig tid et vist antal hæfter, som vi har kaldt en debatbog.
I debatbogen er alle sangene fra temaet trykt - både med noder, becifringer, tekster og hvordan de kan spilles i rock version og akustisk. De sværeste becifringer er trykt på den sidste side.
Hver sang har en lille bemærkning, som fortæller om baggrunden for teksten. Og bagest i bogen er en litteraturliste som foreslår, hvor der kan hentes flere oplysninger om lige nøjagtigt det tema, som den enkelte sang tager op.
Litteraturen er udvalgt aldersmæssigt fra 14 år og opefter.

Teksterne i debatbogen er oversat til italiensk og serbokroatisk og vil blive oversat til flere sprog som kurdisk, tyrkisk, iransk, engelsk, irakisk.

Ved en bestilling af en koncert, som skal indgå i undervisningen, bliver der også tilsendt en  CD-kopi, af pladen, som blev udgivet i 1989. Det er en folk-rock version af temaet Emigrantspor.

Koncerten varer i 50 minutter og videre kan vi tilbyde en efterfølgende debat på 50 minutter, hvor komponisten også kan besvare eventuelle spørgsmål om sine erfaringer som fremmed i det danske.

 

Eksempel:

Eleverne kan læse og analysere teksterne og udfra dem stille en række spørgsmål, som de mangler at få besvaret - både nysgerrigt personlige eller generelt samfundsmæssige. Temaet kan også bruges som afslutning på en temadag eller –uge om at være fremmed. Vi kan kommer og spille og fortælle om emnet – set og hørt fra vores synspunkt.

Prisen er den gældende tarif for musikere, som I kan slå op i vores fagblad “Musikeren” eller på Dansk Musikerforbunds hjemmeside www.dmf.dk

 Men mail eller ring til os, så finder vi ud af det.

E-post: kontakt@sergiomarini.dk       Tlf. 86 48 89 86.